Dziennik budowy

Zakończenie III etapu harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy III etap harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, który obejmował roboty budowlane stanu 0, w tym wykonanie płyty fundamentowej, ścian żelbetowych na poziomie -1, słupów żelbetowych na poziomie -1, belek żelbetowych na poziomie -1, stropów żelbetowych na poziomie -1 oraz schodów żelbetowych na poziomie -1.