Dziennik budowy

Zakończenie stanu surowego otwartego

Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie Inwestycją Jesionowa i gratulujemy nowym klientom, którzy w ostatnim miesiącu podpisali umowy deweloperskie. Nasza Inwestycja nabiera już kształtów.

Zakończenie III etapu harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy III etap harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, który obejmował roboty budowlane stanu 0, w tym wykonanie płyty fundamentowej, ścian żelbetowych na poziomie -1, słupów żelbetowych na poziomie -1, belek żelbetowych na poziomie -1, stropów żelbetowych na poziomie -1 oraz schodów żelbetowych na poziomie -1.